Provádíme kontroly, opravy, servis hasicích přístrojů, hydrantů, protipožárních klapek, ucpávek a prostupů. Hasicí přístroje • Provádíme kontroly, montáže, opravy a plnění ručních přenosných i pojízdných hasicích přístrojů. • Dodáváme všechny druhy hasicích přístrojů. Hydrantové systémy • Provádíme kontroly a měření celkového přetlaku v hydrantových systémech dle platných ČSN, včetně údržby, oprav, doplnění materiálové výbavy a následné zpracování výsledné zprávy o stavu zařízení. Protipožární klapky, ucpávky a prostupy • Provádíme kontroly a opravy protipožárních (požárních) klapek a protipožárních stěnových uzávěrů a prostupů.